Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie

§1

1. Udostępnianie informacji publicznych, znajdujących się w posiadaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie następuje poprzez :

  1. ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie,
  2. udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
  3. wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych.

2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie jest udostępniana na wniosek.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie z dnia 07.09.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej. (pobierz wniosek)

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 można złożyć w wersji papierowej, bądź elektronicznej na adres: biblioteka@gbp.bedzino.pl

Wprowadził
Administrator
30.03.2022 09:15:53
Opublikował
Administrator
30.03.2022 09:15:53
Odpowiedzialny za treść
Administrator
30.03.2022 09:15:53
Zaktualizował
Natalia Jastrzębska
10.06.2022 21:31:53