Podstawy prawne działalności biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Będzino i posiada osobowość prawną.


Podstawę prawną działalności Biblioteki stanowią:

  Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach 
(Dz.U. 1997 Nr 85 poz. 539; tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1479)
  Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz.U. 2020 r., poz.194)
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205 poz. 1283)
 Obraz: pdf.png Ustawa z dnia 6 września 2001 roku  o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
Obraz: pdf.png Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej  (Dz.U. Nr 10, poz. 68 z późn. zm.)
Obraz: pdf.png Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie
Wprowadził
Administrator
30.03.2022 09:19:30
Opublikował
Administrator
30.03.2022 09:19:30
Odpowiedzialny za treść
Administrator
30.03.2022 09:19:30
Zaktualizował
Natalia Jastrzębska
16.06.2022 19:22:15